Skip to Content

Menighetens visjon: Vi vil formidle Jesu liv på hvert sted gjennom lokale kristne som lever sammen med Jesus som Herre.

Kristent Fellesskap Vesterålen - en menighet for hele regionen

Vi har husgrupper som samles ukentlig i Hadsel, Andøy, Øksnes og Sortland. I tillegg møtes hele menigheten jevnlig til felles samlinger. Vi tror at Jesus lever i dag og vi ønsker å hjelpe nye mennesker til å finne troen på han. Gruppene våre er selvsagt åpne for nye og alle er hjertelig velkommen! Kontaktpersoner i de forskjellige kommunene finnes under «Kontakt oss».

Menighetens forsamlingslokale og kontor ligger i Øksnes. Andre offentlige møter i Vesterålen er i forskjellige leide lokaler. Søndagsmøter offentliggjøres i Bladet Vesterålen, i tillegg til på nettsiden og facebook.

Menigheten har facebook-side med oppdaterte nyheter. I tillegg sender vi ut månedlige nyhetsbrev til de som måtte ønske det. Ta kontakt på rune.ornes@gmail.com dersom det skulle være interessant.

I Øksnes samles barn og unge til fellesskap hver fredag ettermiddag/kveld. Vi har også en egen cellegruppe for ungdom. Ta kontakt med Steffen Stranden (948 50 337) for mer info.

Ønsker du at noen skal be for deg eller noen du kjenner? Da kan du sende inn ditt bønnebehov til guderkraft@gmail.com. Henvendelsen går til en liten gruppe mennesker som jevnlig samles til bønn. For øvrig vil henvendelsen behandles konfidensielt.

Syndiker innhold


Dr. Radut