Hjem

Da han sto fram som menneske,

         

     fornedret han seg selv

            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

         

    Derfor har også Gud

          opphøyd ham til det høyeste

            og gitt ham navnet over alle navn.

         

    I Jesu navn skal derfor

          hvert kne bøye seg,

            i himmelen, på jorden og under jorden,


   og hver tunge skal bekjenne

          at Jesus Kristus er Herre,

            til Gud Faders ære!


Filipperne 2.8-11